ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 50312 | Fide: 25878042 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 865 0
2023B 865 0
2023Α 865 0
2022B 865 0
2022A 865 0
2021B 865 0
2021A 865 0
2020B 865 0
2020A 865 2
2019B 836 4
2019A 830 13
2018B 881 8
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -