ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/1993, ΕΣΟ: 50315, Fide: 25877925

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1008 0
2021A 1008 0
2020B 1008 0
2020A 1008 0
2019B 1008 0
2019A 1008 0
2018B 1008 0
2018A 1008 1
2017B 1011 0
2017A 1011 6
2016B - 0
Παλαιότερα -