ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 12/1998, ΕΣΟ: 50317, Fide: 25876295

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 2
2016B - 0
Παλαιότερα -