ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 04/1976, ΕΣΟ: 50323 | Fide: 25887700 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 981 28
2023B 972 25
2023Α 923 24
2022B 855 10
2022A 863 1
2021B 829 0
2021A 829 0
2020B 829 0
2020A 829 15
2019B 888 16
2019A 970 29
2018B 809 20
2018A 928 9
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -