ΠΟΡΙΧΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 50426 | Fide: 25890174 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 973 0
2023Α 973 0
2022B 973 0
2022A 973 0
2021B 973 0
2021A 973 0
2020B 973 0
2020A 973 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι