ΤΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2000, ΕΣΟ: 50435 | Fide: 42120624 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 881 0
2023B 881 0
2023Α 881 0
2022B 881 0
2022A 881 0
2021B 881 0
2021A 881 0
2020B 881 0
2020A 881 0
2019B 881 0
2019A 881 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -