ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 50452 | Fide: 25885260 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 950 3
2023B 949 0
2023Α 949 4
2022B 991 0
2022A 991 3
2021B 973 5
2021A 1004 0
2020B 1004 1
2020A 1010 0
2019B 1010 8
2019A 965 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι