ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 50470, Fide: 25886320

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 950 10
2020A 830 15
2019B 830 15
2019A 830 13
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -