ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 50470 | Fide: 25886320 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1133 0
2023Α 1133 4
2022B 1081 0
2022A 1081 13
2021B 997 2
2021A 950 0
2020B 950 10
2020A 830 15
2019B 830 15
2019A 830 13
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -