ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 07/2003, ΕΣΟ: 50533 | Fide: 25895745 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1370 0
2023Α 1370 0
2022B 1370 0
2022A 1370 0
2021B 1370 0
2021A 1370 0
2020B 1370 0
2020A 1370 7
2019B 1353 0
2019A 1353 22
2018B 1184 0
2018A 1184 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -