ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 10/1970, ΕΣΟ: 50588 | Fide: 25878875 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1161 0
2023Α 1161 0
2022B 1161 0
2022A 1161 0
2021B 1161 0
2021A 1161 0
2020B 1161 0
2020A 1161 0
2019B 1161 0
2019A 1161 0
2018B 1161 11
2018A 1218 0
2017B 1218 7
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -