ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50597 | Fide: 25889044 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1452 9
2023Α 1406 4
2022B 1389 10
2022A 1280 16
2021B 1304 18
2021A 1293 0
2020B 1293 0
2020A 1293 5
2019B 1271 24
2019A 987 10
2018B 901 9
2018A 914 4
2017B 937 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -