ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 50607, Fide: 25886878

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -