ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 50607 | Fide: 25886878 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 983 5
2023B 1039 8
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -