ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 50614 | Fide: 25883232 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 861 0
2023Α 861 0
2022B 861 0
2022A 861 0
2021B 861 0
2021A 861 0
2020B 861 0
2020A 861 0
2019B 861 0
2019A 861 0
2018B 831 9
2018A 830 3
2017B 830 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -