ΒΡΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 50619, Fide: 25894129

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 950 0
2020A 950 11
2019B 874 0
2019A 874 8
2018B 830 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -