ΒΡΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 50619 | Fide: 25894129 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 989 1
2023B 1009 3
2023Α 1012 3
2022B 968 0
2022A 968 2
2021B 980 0
2021A 950 0
2020B 950 0
2020A 950 11
2019B 874 0
2019A 874 8
2018B 830 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -