ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 50624 | Fide: 25891316 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1643 50
2023Α 1601 32
2022B 1733 43
2022A 1452 47
2021B 1432 29
2021A 1428 0
2020B 1428 27
2020A 1286 18
2019B 1039 33
2019A 879 10
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -