ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 50624, Fide: 25891316

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1428 27
2020A 1286 18
2019B 1039 33
2019A 879 10
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -