ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 50640 | Fide: 25891235 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1104 12
2023B 910 1
2023Α 913 6
2022B 944 4
2022A 947 0
2021B 947 0
2021A 947 0
2020B 947 0
2020A 947 17
2019B 989 1
2019A 1019 10
2018B 1036 0
2018A 1036 4
2017B 985 7
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -