ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 50643 | Fide: 25896415 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 918 0
2023B 918 0
2023Α 918 0
2022B 918 0
2022A 918 0
2021B 918 0
2021A 918 0
2020B 918 0
2020A 918 15
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -