ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 50643, Fide: 25896415

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 918 0
2020A 918 15
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -