ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Η/Γ: 11/1972, ΕΣΟ: 50684 | Fide: 25886304 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 891 5
2021B 917 4
2021A 875 0
2020B 875 0
2020A 875 0
2019B 875 2
2019A 913 5
2018B 955 5
2018A 977 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -