ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 12/1973, ΕΣΟ: 50723 | Fide: 25890220 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1410 13
2023B 1433 23
2023Α 1391 28
2022B 1419 37
2022A 1457 59
2021B 1324 32
2021A 1326 0
2020B 1326 40
2020A 1444 26
2019B 1404 47
2019A 1288 35
2018B 1490 28
2018A 1379 49
2017B 1283 26
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -