ΣΙΩΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 50745 | Fide: 42111609 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 927 1
2023Α 902 4
2022B 924 2
2022A 858 8
2021B 897 1
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 7
2019B 880 0
2019A 880 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -