ΝΤΟΥΣΑΚΗ ΧΑΡΑ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 50746 | Fide: 25882295 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 980 0
2023Α 980 4
2022B 929 2
2022A 917 9
2021B 956 8
2021A 920 0
2020B 920 0
2020A 920 6
2019B 979 6
2019A 1008 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -