ΝΤΟΥΣΑΚΗ ΧΑΡΑ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 50746, Fide: 25882295

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 920 0
2020B 920 0
2020A 920 6
2019B 979 6
2019A 1008 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -