ΣΑΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 50758, Fide: 25892126

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 7
2017A - 0
Παλαιότερα -