ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50759 | Fide: 25892118 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 949 0
2023Α 949 0
2022B 949 0
2022A 949 0
2021B 949 4
2021A 910 0
2020B 910 3
2020A 830 4
2019B 830 6
2019A 873 8
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -