ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Η/Γ: 03/1975, ΕΣΟ: 50760 | Fide: 25893351 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1475 0
2023B 1475 0
2023Α 1475 0
2022B 1475 0
2022A 1475 0
2021B 1475 0
2021A 1475 0
2020B 1475 0
2020A 1475 0
2019B 1475 0
2019A 1475 0
2018B 1475 0
2018A 1475 8
2017B - 4
2017A - 0
Παλαιότερα -