ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Η/Γ: 03/1975, ΕΣΟ: 50760, Fide: 25893351

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1475 0
2020B 1475 0
2020A 1475 0
2019B 1475 0
2019A 1475 0
2018B 1475 0
2018A 1475 8
2017B - 4
2017A - 0
Παλαιότερα -