ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 50784, Fide: 25895265

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1044 0
2020B 1044 0
2020A 1044 0
2019B 1044 5
2019A - 0
2018B - 3
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 0
Παλαιότερα -