ΣΠΙΘΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 50815 | Fide: 42106648 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 800 1
2023B 815 0
2023Α 815 1
2022B 819 0
2022A 819 1
2021B 830 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -