ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 50829 | Fide: 25818180 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 800 1
2023B 809 0
2023Α 809 2
2022B 827 1
2022A 830 3
2021B 830 3
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -