ΚΙΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η/Γ: 07/1993, ΕΣΟ: 50843 | Fide: 42100879 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 889 0
2022B 889 0
2022A 889 0
2021B 889 0
2021A 889 0
2020B 889 0
2020A 889 0
2019B 889 0
2019A 889 0
2018B 889 0
2018A 889 6
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -