ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 50849, Fide: 25894897

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -