ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/2012, ΕΣΟ: 50852 | Fide: 25894900 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1231 17
2023B 1179 24
2023Α 1094 10
2022B 1036 15
2022A 917 6
2021B 830 11
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -