ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 50864 | Fide: 25894200 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1060 0
2023B 1060 2
2023Α 1040 5
2022B - 4
2022A - 2
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -