ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 50864 | Fide: 25894200

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 2
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -