ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Η/Γ: 01/2002, ΕΣΟ: 50884, Fide: 25877569

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1221 0
2020B 1221 0
2020A 1221 4
2019B 1136 0
2019A 1136 1
2018B 1113 6
2018A - 4
2017B - 1
2017A - 0
Παλαιότερα -