ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Η/Γ: 01/2002, ΕΣΟ: 50884 | Fide: 25877569 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1512 3
2023Α 1526 2
2022B 1518 18
2022A 1476 9
2021B 1258 1
2021A 1221 0
2020B 1221 0
2020A 1221 4
2019B 1136 0
2019A 1136 1
2018B 1113 6
2018A - 4
2017B - 1
2017A - 0
Παλαιότερα -