ΛΩΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Η/Γ: 06/2003, ΕΣΟ: 50898 | Fide: 25864386 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 883 0
2021B 883 0
2021A 883 0
2020B 883 0
2020A 883 0
2019B 883 0
2019A 883 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -