ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 50908 | Fide: 42102618 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1081 6
2023Α 1041 1
2022B 1031 7
2022A 1066 3
2021B 1062 2
2021A 1073 0
2020B 1073 0
2020A 1073 16
2019B 1060 5
2019A 1032 9
2018B 1046 1
2018A 1064 7
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -