ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΔΡΟΣΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 50935 | Fide: 42109019 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 905 16
2023B 880 0
2023Α 880 2
2022B 857 0
2022A 857 4
2021B 856 0
2021A 856 0
2020B 856 3
2020A 844 7
2019B - 3
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -