ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 50938 | Fide: 25892428 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 914 0
2023B 914 0
2023Α 914 0
2022B 914 0
2022A 914 0
2021B 914 0
2021A 914 0
2020B 914 0
2020A 914 7
2019B 898 0
2019A 898 10
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -