ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/1974, ΕΣΟ: 50939 | Fide: 25893912 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1163 15
2023B 1117 5
2023Α 1107 9
2022B 1144 0
2022A 1144 5
2021B 1174 16
2021A 1133 0
2020B 1133 0
2020A 1133 12
2019B 1139 11
2019A 1164 13
2018B 1151 17
2018A 1008 6
2017B 933 5
2017A - 0
Παλαιότερα -