ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 50949 | Fide: 25895478 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 870 0
2023Α 870 0
2022B 870 0
2022A 870 0
2021B 870 0
2021A 870 0
2020B 870 0
2020A 870 3
2019B 830 5
2019A - 0
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -