ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 50974, Fide: 25895826

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 937 0
2020A 937 4
2019B 949 4
2019A 914 14
2018B 952 5
2018A 938 5
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -