ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 01/1983, ΕΣΟ: 51074 | Fide: 25895869 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1025 0
2021B 1025 0
2021A 1025 0
2020B 1025 0
2020A 1025 0
2019B 1025 0
2019A 1025 0
2018B 1025 0
2018A 1025 6
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -