ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 51095 | Fide: 25885197

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1059 9
2021B 1031 0
2021A 1031 0
2020B 1031 0
2020A 1031 12
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -