ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 51104, Fide: 42104238

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1001 0
2020B 1001 0
2020A 1001 0
2019B 1001 8
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -