ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 51104 | Fide: 42104238 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1001 0
2023Α 1001 0
2022B 1001 0
2022A 1001 0
2021B 1001 0
2021A 1001 0
2020B 1001 0
2020A 1001 0
2019B 1001 8
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -