ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/1982, ΕΣΟ: 51105 | Fide: 25896075 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 990 11
2023B 1102 0
2023Α 1102 2
2022B 1090 0
2022A 1090 0
2021B 1090 0
2021A 1090 0
2020B 1090 0
2020A 1090 0
2019B 1090 1
2019A 1124 7
2018B 1156 1
2018A 1160 9
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -