ΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 51203 | Fide: 25892673 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 986 0
2023Α 986 0
2022B 986 0
2022A 986 0
2021B 986 0
2021A 986 0
2020B 986 0
2020A 986 7
2019B 1034 0
2019A 1034 18
2018B 977 4
2018A 955 6
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -