ΜΟΥΡΑΤΧΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 51221 | Fide: 42100062 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 849 0
2023B 849 0
2023Α 849 1
2022B 863 0
2022A 863 2
2021B 840 3
2021A 841 0
2020B 841 0
2020A 841 6
2019B - 4
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -