ΔΟΥΠΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

Η/Γ: 08/1979, ΕΣΟ: 51237, Fide: 25875949

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -