ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 02/1971, ΕΣΟ: 51242 | Fide: 25896482 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1122 0
2023Α 1122 0
2022B 1122 0
2022A 1122 0
2021B 1122 0
2021A 1122 0
2020B 1122 0
2020A 1122 0
2019B 1122 0
2019A 1122 0
2018B 1122 0
2018A 1122 5
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -