ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 51243 | Fide: 42120640

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -