ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 51290, Fide: 42109914

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -