ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 51412 | Fide: 25896881 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1095 0
2023Α 1095 0
2022B 1095 0
2022A 1095 1
2021B 1089 0
2021A 1089 0
2020B 1089 3
2020A 1149 6
2019B 1224 0
2019A 1224 7
2018B 1313 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -